Stawiamy na twoją opinię

Femina

I wygraj nagrody

Ty postaw na siebie

Weź udział

Regulamin akcji
Ogólnopolskie badanie femina

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Ogólnopolskie Badanie Femina” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Robert Sosnowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski, z siedzibą w Warszawie (03-254), ul. Turmoncka 22 lokal 1101, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 524-208-22-28, REGON 141677012 („Organizator”), działający na zlecenie Ontex Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Przedsiębiorców 6, 97-500 Radomsko). Fundatorem nagród w Konkursie jest Ontex Polska Sp. z o.o. („Fundator”).
 3. Konkurs będzie trwał od dnia 07.09.2020 roku do dnia 27.11.2020 roku przy czym zgłoszenia mogą być składane w terminie do dnia 08.11.2020 r.
 4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej www.stawiamynakobiety.pl („Strona”). Stronę można przeglądać przy wykorzystaniu przeglądarki www.
 5. Fundator oraz Organizator, każdy z osobna, składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i art. 921 ustawy z dnia 23.04.1964 roku – Kodeks cywilny.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz i pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do akceptacji jego postanowień.

§ 3 Zasady Konkursu

 1. Celem Konkursu jest przyznanie Uczestnikom Konkursu przyrzeczonych nagród na zasadach określonych Regulaminem, promocja produktów marki Femina oraz zebranie danych statystycznych i informacji o produktach marki Femina, w trzech kategoriach produktowych: wkładki, podpaski i tampony, dla marki Femina, a także wykorzystanie skumulowanych danych statystycznych w publikacjach PR, działaniach marketingowych, infografikach, animacji video. Celem Konkursu jest również promocja i reklama Fundatora – spółki Ontex Polska Sp. z o.o..
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w terminie do dnia 08.11.2020 r.:
  1. Dokonać w sklepie Biedronka zakupu dowolnego produktu marki Femina z kategorii wkładki, podpaski lub tampony,
  2. Zachować oryginał paragonu albo faktury za zakupiony produkt jako dowód zakupu,
  3. Zrobić zdjęcie paragonu albo faktury wraz z opakowaniem zakupionego produktu (na zdjęciu może być widoczny wyłącznie jedno opakowanie produktu). Dopuszczalne formaty pliku: jpg, png,
  4. Zarejestrować się poprzez podanie swojego adresu e-mail na Stronie,
  5. Zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego treści i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO),
  6. Otworzyć link, który otrzyma w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji – wówczas nastąpi przekierowanie na stronę logowania,
  7. Zalogować się na Stronie,
  8. Przesłać zdjęcie lub skan zakupionego produktu i paragonu albo faktury,
  9. Przetestować kupiony produkt,
  10. Wypełnić Ankietę (zwaną dalej „Ankieta”), składającą się z 20 następujących pytań:
   Pytanie 1:
   Który produkt marki Femina przetestowałaś? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
   A. Wkładki
   B. Podpaski
   C. Tampony
   [Pytania od 2A do 2C zostaną wyświetlone zgodnie z wyborem produktu w Pytaniu 1]
   Pytanie 2A: Które WKŁADKI przetestowałaś? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
   1. Wkładki Multiform
   2. Wkładki Everyday Protection
   3. Wkładki Total Protection Long
   4. Wkładki Everyday Freshness
   5. Wkładki Classic
   Pytanie 2B: Które PODPASKI przetestowałaś? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
   1. Podpaski Ultra Fresh Protection
   2. Podpaski Ultra Soft Protection
   3. Podpaski Ultra Total Protection
   4. Podpaski Ultra Night Protection
   5. Podpaski Ultra Night Total Protection
   6. Podpaski Comfort
   7. Podpaski Comfort Plus
   Pytanie 2C: Które TAMPONY przetestowałaś? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
   1. Tampony Essential Protection Mini
   2. Tampony Essential Protection Normal
   3. Tampony Essential Protection Super
   Pytanie 3:
   Co najbardziej podoba Ci się w produkcie, którego używałaś? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
   1. cena
   2. jakość
   3. dostępność w sklepach
   4. wygląd opakowania
   5. wysoka chłonność
   6. komfort użytkowania
   7. anatomiczny kształt
   8. miękka powłoczka
   9. oddychające materiały
   10. brak podrażnień
   Pytanie 4:
   Gdybyś mogła coś zmienić w produkcie, który testowałaś, to co by to było? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
   1. cenę
   2. jakość
   3. dostępność w sklepach
   4. liczba produktów higienicznych dla kobiet
   5. wygląd opakowania
   6. chłonność
   7. liczba sztuk w opakowaniu
   8. kształt
   9. nic bym nie zmieniła
   Pytanie 5:
   Jak ogólnie oceniasz produkt, który przetestowałaś? Zaznacz jedną odpowiedź.
   1. jestem bardzo zadowolona, jest doskonały
   2. jestem zadowolona, jest w porządku
   3. jestem raczej zadowolona
   4. jestem średnio zadowolona
   5. raczej nie jestem zadowolona
   6. nie jestem zadowolona, nie zdał egzaminu
   Pytanie 6:
   Czy ogólna jakość produktu spełnia Twoje oczekiwania? Zaznacz jedną odpowiedź.
   1. zdecydowanie tak
   2. tak
   3. raczej tak
   4. raczej nie
   5. nie
   6. zdecydowanie nie
   Pytanie 7:
   Czy kupiłabyś ponownie produkt, który przetestowałaś? Zaznacz jedną odpowiedź.
   1. zdecydowanie tak
   2. tak
   3. raczej tak
   4. raczej nie
   5. nie
   6. zdecydowanie nie
   Pytanie 8:
   Czy uważasz, że produkt marki Femina, który przetestowałaś, jest wart swojej ceny? Zaznacz jedną odpowiedź.
   1. zdecydowanie tak
   2. tak
   3. raczej tak
   4. raczej nie
   5. nie
   6. zdecydowanie nie
   Pytanie 9:
   Czy produkt, który przetestowałaś zapewnia odpowiednią ochronę? Zaznacz jedną odpowiedź.
   1. zdecydowanie tak
   2. tak
   3. raczej tak
   4. raczej nie
   5. nie
   6. zdecydowanie nie
   Pytanie 10:
   Czy w przyszłości kupiłabyś także inne produkty/produkt marki Femina? Zaznacz jedną odpowiedź.
   1. zdecydowanie tak
   2. tak
   3. raczej tak
   4. raczej nie
   5. nie
   6. zdecydowanie nie
   Pytanie 11:
   Na ile jest prawdopodobne, że poleciłabyś PODPASKI/WKŁADKI/TAMPONY marki Femina swojej przyjaciółce? (wyświetla się nazwa kategorii w zależności od tego jaki produkt został przetestowany). Oceń na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „w ogóle nie prawdopodobne” a 10 oznacza „bardzo prawdopodobne”.
   Pytanie 12:
   Czy po przetestowaniu produktu marki Femina jesteś zdecydowana na to, żeby Femina stała się najczęściej kupowaną przez Ciebie marką w kategorii produktów higienicznych dla kobiet? Zaznacz jedną odpowiedź.
   1. zdecydowanie tak
   2. tak
   3. raczej tak
   4. raczej nie
   5. nie
   6. zdecydowanie nie
   Pytanie 13:
   Jakie stwierdzenie najlepiej oddaje Twój stosunek do marki Femina? Zaznacz jedną odpowiedź.
   1. to moja ulubiona marka
   2. lubię tę markę
   3. mam obojętny stosunek do tej marki
   4. nie lubię tej marki
   5. to marka, której zdecydowanie nie lubię
   Pytanie 14:
   W którym przedziale mieści się Twój wiek?
   1. 18-21 lat
   2. 22-26 lat
   3. 27-32 lata
   4. 33-40 lat
   5. 41-50 lat
   Pytanie 15:
   Jaki jest poziom Twojego wykształcenia (poziom ukończony). Zaznacz jedną odpowiedź.
   1. wyższe
   2. policealne
   3. średnie
   4. średnie bez matury
   5. zawodowe
   6. podstawowe/gimnazjalne
   Pytanie 16:
   Jakie jest Twoje miejsce zamieszkania?
   1. Wieś
   2. Miasto poniżej 100 tys. mieszkańców
   3. Miasto 101-200 tys. mieszkańców
   4. Miasto 201-500 tys. mieszkańców
   5. Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
   Pytanie 17:
   Jakie są Twoje zainteresowania? Zaznacz jedną najbardziej pasującą odpowiedź.
   1. sport / fitness
   2. zdrowie / uroda
   3. muzyka / książka / film
   4. ekologia / natura
   5. moda / lifestyle
   6. kulinaria / jedzenie
   7. podróże / turystyka
   8. nowe technologie
   9. inne
   Pytanie 18:
   W jaki sposób lubisz najbardziej spędzać swój czas wolny? Zaznacz jedną odpowiedź.
   1. w domu z rodziną lub przyjaciółmi
   2. na spacerach
   3. uprawiając sport
   4. czytając książkę
   5. z przyjaciółmi na mieście
   6. na zakupach
   7. na imprezach
   8. inne
   Pytanie 19:
   Jak oceniasz sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego?
   1. jest bardzo dobra, stać nas na wszystko
   2. jest zadowalająca, stać nas na dodatkowe przyjemności
   3. jest stabilna, ale musimy kontrolować wydatki
   4. pieniędzy wystarcza nam jedynie na bieżące potrzeby (jedzenie, ubranie, czynsz)
   5. pieniędzy nie wystarcza nam nawet na bieżące potrzeby
   Pytanie 20:
   Jaki jest Twój status zawodowy?
   1. Uczennica/studentka
   2. Osoba pracująca na stałe, w pełnym wymiarze czasu
   3. Osoba pracująca dorywczo lub nie w pełnym wymiarze czasu
   4. Osoba zajmująca się domem
   5. Emerytka/rencistka
   6. Bezrobotna
   7. Inny
  11. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe (zwane dalej „Pytaniem konkursowym”), które w zależności od rodzaju przetestowanego produktu (wkładki lub tampony lub podpaski) jest następujące: „Testując [wybór kategorii testowanego produktu, tj. wkładki, podpaski lub tampony] Femina postawiłaś na codzienną świeżość/ochronę i komfort/pewność i swobodę [wybór claimu kategorii testowanego produktu, tj. wkładki, podpaski lub tampony]. Jak ważna jest ona w Twoim życiu?”
 3. Jeden adres e-mail przypisany jest do 1 testowanego produktu. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.

§ 4 Przyznawanie nagród

 1. Odpowiedzi na Pytanie konkursowe (dalej jako „Prace konkursowe”) będą oceniane przez komisję konkursową, powołaną przez Fundatora zwaną dalej „Komisją Konkursową”.
 2. Spośród wszystkich Prac konkursowych zostaną wybrane 102 najbardziej kreatywne, pomysłowe, nowatorskie Prace konkursowe (34 Prace konkursowe dla każdej testowanej kategorii produktów marki Femina: wkładki, podpaski, tampony), w ramach których każdemu jej autorowi zostanie przyznana wyłącznie 1 z poniżej wskazanych nagród w zależności od zajętego miejsca („Nagroda”). Uczestnicy zostaną przydzieleni do odpowiedniej kategorii, w zależności który z pośród produktów (wkładki, podpaski, tampony) znajduje się na zdjęciu przesłanym zgodnie z § 3.
 3. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:
  1. Dla Uczestników testujących kategorię produktową wkładek:
   I miejsce – 1 zwycięzca, który otrzyma: wycieczka do SPA dla dwóch osób, telefon smartphone, voucher do sklepów Biedronka o wartości 100 złotych, zestaw produktów Femina. Łączna wartość nagrody: 4.901,15 złotych,
   II miejsce – 3 zwycięzców otrzyma zestaw: telefon smartphone, voucher do sklepów Biedronka o wartości 100 złotych, zestaw produktów Femina. Łączna wartość nagrody (jednego zestawu): 2.611,15 złotych,
   III miejsce – 30 zwycięzców otrzyma: zestaw produktów Femina – wartość każdego zestawu: 62,15 złotych.
  2. Dla Uczestników testujących kategorię produktową podpasek:
   I miejsce – 1 zwycięzca, który otrzyma: wycieczka do SPA dla dwóch osób, telefon smartphone, voucher do sklepów Biedronka o wartości 100 złotych, zestaw produktów Femina. Łączna wartość nagrody: 4.901,15 złotych,
   II miejsce – 3 zwycięzców otrzyma zestaw: telefon smartphone, voucher do sklepów Biedronka o wartości 100 złotych, zestaw produktów Femina. Łączna wartość nagrody (jednego zestawu): 2.611,15 złotych,
   III miejsce – 30 zwycięzców otrzyma zestaw produktów Femina – wartość każdego zestawu: 62,15 złotych.
  3. Dla Uczestników testujących kategorię produktową tamponów:
   I miejsce – 1 zwycięzca, który otrzyma: wycieczka do SPA dla dwóch osób, telefon smartphone, voucher do sklepów Biedronka o wartości 100 złotych, zestaw produktów Femina. Łączna wartość nagrody: 4.901,15 złotych,
   II miejsce – 3 zwycięzców otrzyma zestaw: telefon smartphone, voucher do sklepów Biedronka o wartości 100 złotych, zestaw produktów Femina. Łączna wartość nagrody (jednego zestawu): 2.611,15 złotych,
   III miejsce – 30 zwycięzców otrzyma zestaw produktów Femina – wartość każdego zestawu: 62,15 złotych.
 4. Wybór Prac konkursowych nastąpi najpóźniej do dnia 13.11.2020 roku. Lista zwycięzców Konkursu, którym Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę, zostanie opublikowana na Stronie najpóźniej do dnia 20.11.2020 roku. Na Stronie zostanie również opublikowana Praca konkursowa, na co Uczestnik wyraża zgodę. Osoba, której Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę jest Zwycięzcą.
 5. Po wyborze Zwycięzców, Organizator wyśle do nich wiadomość e-mail z prośbą o podanie Organizatorowi danych osobowych Uczestnika takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, w celu dostarczenia Nagrody. Organizator może żądać ponownego przesłania zdjęcia paragonu lub faktury potwierdzającego zakup testowanego produktu, w wiadomości e-mail, na co Uczestnik wyraża zgodę. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania powyższych informacji na adres e-mail: femina@stawiamynakobiety.pl w terminie 7 dni od otrzymania ww. wiadomości.
 6. Na Stronie Organizator może opublikować zdjęcia voucherów stanowiących Nagrody, które nie oddają rzeczywistego wyglądu tych voucherów.
 7. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody w formie pieniężnej lub zamiana Nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu jego identyfikacji.
 9. Do każdej Nagrody za I i II miejsce, zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości danej Nagrody. Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku dochodowego należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Organizatorowi przysługuje prawo żądania od Zwycięzców wszelkich danych w celu dokonania zgodnych z przepisami prawa rozliczeń podatku z tytułu wygranej, w tym uzyskania od Zwycięzców takich danych jak w szczególności numer NIP, PESEL, dane właściwego Urzędu Skarbowego.
 10. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagród w Konkursie pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 11. Podanie przez Uczestnika nieprawidłowego adresu lub innych danych wskazanych w Regulaminie, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 12. Przyznanie Nagrody wiąże się z koniecznością pokwitowania odbioru Nagrody, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 13. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.
 14. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Uczestników w ankietach wskazanych w Regulaminie zostanie stworzony raport. Wynik badania na podstawie ankiet przedstawiony zostanie w formie video na Stronie oraz na innych stronach internetowych, wskazanych przez Fundatora.

§ 5 Wykluczenie Uczestnika

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika w Konkursie postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, porządku publicznego lub obowiązujących przepisów prawa.
 2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm lub przebieg Konkursu, funkcjonowanie Strony, mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie przez Organizatora.

§ 6 Prawa autorskie do Prac konkursowych

 1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej wraz z prawem do rozpowszechniania.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza ona praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów, ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 3. Uczestnik z chwilą przystąpienia do udziału w Konkursie oraz udzieleniu odpowiedzi na Pytanie konkursowe zgodnie z Regulaminem, udziela Fundatorowi oraz Organizatorowi, a Fundator oraz Organizator nabywają od Uczestnika, każdy z osobna, prawo do korzystania, ze zgłoszonej przez Uczestnika Pracy konkursowej („Utworu”), zarówno w całości, jak również na korzystanie z każdego jej elementu składowego osobno, na zasadzie licencji wyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, z prawem do udzielania przez Fundatora oraz Organizatora sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w tym w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej oraz jej opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałami Pracy konkursowej oraz jej opracowaniami albo egzemplarzami, na których ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej oraz jej opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy konkursowej w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
  5. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
  6. w zakresie anonimowego rozpowszechniania Pracy konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy konkursowej,
  7. wykonywania i korzystania z opracowań Pracy konkursowej.
  8. wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, i inne,
  9. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
  10. wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
  11. eksploatację w Internecie, na stronach www, portalach społecznościowych, jak np. Facebook, YouTube, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  12. udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Fundatora oraz Organizatora zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej lub jej części oraz upoważnia Fundatora oraz Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie tych praw zależnych.
 5. Fundator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody, Fundator nabywa, autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej Zwycięzcy („Utworu”) na zasadzie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej oraz jej opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałami Pracy konkursowej oraz jej opracowaniami albo egzemplarzami, na których ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej oraz jej opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy konkursowej w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
  5. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
  6. w zakresie anonimowego rozpowszechniania Pracy konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy konkursowej,
  7. wykonywania i korzystania z opracowań Pracy konkursowej.
  8. wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, i inne,
  9. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
  10. wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
  11. Eksploatację, publikację w Internecie, na stronach www, portalach społecznościowych, jak np. Facebook, YouTube, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych.
 6. Zwycięzca udziela Fundatorowi zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian, łączenia i przeróbek Pracy konkursowej, w tym również̇ do jej wykorzystywania lub poszczególnych jego części (elementów) oraz łączenia z innymi utworami.
 7. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę i udziela Fundatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych względem pracy konkursowej (Utworu) w powyższym zakresie.
 8. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie zakresem w jakim Prace konkursowe mogą być wykorzystane oraz, że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac konkursowych, jak też wszelkie zapisy w zakresie praw autorskich.
 9. Fundator nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Prace konkursowe zostały utrwalone.
 10. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie związane z udziałem w Konkursie, poza ewentualnym przyznaniem Nagrody, w szczególności z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw.
 11. Uczestnik oświadcza i wskazuje, że biorąc udział w Konkursie nie naruszył jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych i przekaże Fundatorowi oraz Organizatorowi Pracę Konkursową w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że wykonana przez niego Praca konkursowa jest oryginalna i w żadnym wypadku nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów, ani zasad współżycia społecznego.
 12. Uczestnik zgadza się i zobowiązuje się nie wykonywać praw osobistych w odniesieniu do Pracy Konkursowej.
 13. Fundator ma nieograniczone prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat lub wynagrodzeń dla Uczestnika lub Zwycięzcy, bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym czasowych, terytorialnych.
 14. Fundator może żądać od Uczestnika potwierdzenia na piśmie przeniesienia /przejścia/nabycia od Uczestnika autorskich praw majątkowych oraz innych praw zgodnie z Regulaminem.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Robert Sosnowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski z siedzibą w Warszawie (03-254), ul. Turmoncka 22 lokal 1101, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 524-208-22-28, REGON 141677012.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również jako RODO oraz ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Uczestnik Konkursu w celu wzięcia udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w postaci adresu e-mail (podanego podczas rejestracji na Stronie), przedziału wiekowego, województwa zamieszkania, wykształcenia, statusu finansowego, statusu zawodowego (podanych podczas wypełniania Ankiety) oraz imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu (podanych na żądanie Organizatora po uznaniu Uczestnika za osobę, której zostanie przyznana Nagroda). Dane Uczestnika takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania będą także przetwarzane w celu rozpoznania Reklamacji, zaś dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru NIP, numeru PESEL w celu prawidłowego rozliczenia i odprowadzenia do organów skarbowych podatku. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu. Zgoda zostanie udzielona podczas rejestracji zgłoszenia na Stronie.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. w celu umożliwienia udziału i realizacji Konkursu, w tym ewentualnego dostarczenia Nagrody – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na podstawie zgody Uczestnika,
  2. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, księgowych, w tym podatkowych,
  3. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj.:
   – rozpatrywanie reklamacji, odpowiedzi na pytania oraz udzielania informacji Uczestnikom zgodnie z Regulaminem, przesyłanie Uczestnikom wyniku Konkursu,
   – ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż 3 lata od zakończenia Konkursu.
 7. Dane osobowe będą przekazywane innym osobom lub podmiotom, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podmiotom dostarczającym przesyłki oraz firmie badawczej ABR Sesta Sp. z o.o. (adres: ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa) do przygotowania raportu z Ankiety (w tym przypadku przekazanie adresu e-mail), a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe, przechowywania danych, informatyczne, księgowe, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 10. Uczestnikowi, w zakresie danych osobowych, przysługują następujące prawa:
  1. prawo do cofnięcia zgody,
  2. prawo dostępu do danych,
  3. prawo do sprostowania danych,
  4. prawo do usunięcia danych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  6. prawo do sprzeciwu co do przetwarzania,
  7. prawo do przenoszenia danych.
 11. W celu skorzystania z powyższych praw, w tym w zakresie cofnięcia zgody, należy skontaktować się z Organizatorem będącym Administratorem na adres e-mail: biuro@biuropodrozyreklamy.com. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 8 Reklamacje

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail Organizatora: biuro@biuropodrozyreklamy.com. Wszelkie Reklamacje można zgłaszać do dnia 13.12.2020 r.
 2. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data otrzymania przez Organizatora wiadomości na adres e-mail Organizatora: biuro@biuropodrozyreklamy.com Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, numer telefonu, adres e-mail oraz szczegółowy opis powodów reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni robocze zwłaszcza, gdy złożoność przedmiotu reklamacji uniemożliwi jej rozpatrzenie w terminie 14 dni. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za, niezawinione przez siebie albo podmioty realizujące usługi związane z organizacją Konkursu, wszelkie problemy techniczne lub inne przyczyny skutkujące problemami z komunikacją lub z uczestnictwem w Konkursie, w tym w szczególności za ewentualne:
  1. zakłócenia w działaniu Strony i poczty e-mail wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
  2. zakłócenia w komunikacji e-mail wynikające z awarii lub przeciążenia łącz, bądź za inne, niezawinione przez siebie, problemy techniczne w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu lub kontakt z Uczestnikiem.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z Organizatorem: biuro@biuropodrozyreklamy.com
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.stawiamynakobiety.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).